Sini Haapala

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopiston logopediasta 2010 ja filosofian tohtoriksi Turun yliopiston logopediasta 2016. Työurani koostuu työskentelystä yksityissektorilla puheterapeuttina sekä opetus- ja tutkimustyöstä yliopistolla tohtorikoulutettavana ja yliopistonlehtorina. Lisäksi olen opettanut avoimessa yliopistossa. Ammatinharjoittajana olen aloittanut vuoden 2020 alussa. 

Lasten kuntoutustyössä minulle tärkeää on lapsen ja perheen lämmin kohtaaminen sekä puheterapian toteuttaminen osana luonnollista leikkiä lapsen mielenkiinnonkohteita hyödyntäen. Puheterapiaharjoitukset suunnitellaan aina yksilöllisesti kunkin lapsen ja perheen tarpeita vastaaviksi. Minulla on kokemusta arviointi- ja kuntoutustyöstä perusterveydenhuollossa ja Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden kanssa. Eniten kokemusta minulla on kehityksellisen kielihäiriön (kielellinen erityisvaikeus, dysfasia) kuntoutuksesta. Näillä lapsilla kielelliset vaikeudet ilmenevät esimerkiksi viivästyneenä puheen kehityksenä, epäselvänä puheena (dyspraksia), kuuntelutaitojen heikkoutena, kerronnan hankaluuksina, kielen ymmärtämisen vaikeuksina ja/tai vuorovaikutuksen pulmina. 

Lähellä sydäntäni on pienten lasten kielenkehitys ja sen tukeminen. Väitöskirjassani tutkin kuuntelutaitoja ja äänteiden tuottoa 2-vuotiailla lapsilla, jotka olivat sairastaneet toistuvia välikorvatulehduksia. Olen myös ollut toimittamassa ja kirjoittamassa kirjaa Lapsen kielenkehitys - vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Varhaiset kielelliset taidot ovat vahvasti yhteydessä lapsen myöhempään kielenkehitykseen, ja lapsen kielenkehitystä pystytään tukemaan monin keinoin, joten huolen herätessä kannattaa asia ottaa jo aikaisin puheeksi esimerkiksi neuvolakäynnillä.

Pidän osaamistani ajan tasalla seuraamalla uusinta tutkimustietoa ja osallistumalla täydennyskoulutuksiin.

Täydennyskoulutus

PRT (Pivotal Response Training) osana autismikirjon kuntoutusta. 5 pv. Pirita Hämäläinen, Verso Akatemia, etäkoulutus 2022.

Sujuvaa vai sujumatonta? Puheen sujuvuutta tutkimassa. 2 pv. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, Helsinki 2022

RALLA-menetelmäkoulutus - Keskity lapsen leikkiin 2 pv. Tiina Lautamo, Professio, etäkoulutus 2021

Kerronta - Arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen 1 pv. Joanna Löytömäki Äännekoulu, etäkoulutus 2021

Kommunikointia kaikille - AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä 1 pv. Suomen puheterapeuttiliitto, webinaari 2021

Kieli, leikki ja pelillisyys 2 pv. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, webinaari 2021

Lähiyhteisön ohjaus 5 op. Oulun yliopiston logopedian täydennyskoulutus, 2020

Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot 2 pv. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, Helsinki 2019

10th European Congress of Speech and Language Therapy 3 pv. CPLOL, Cascais, Portugal 2018

Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia neljän lapsen puheterapiasta 1 pv. Annukka Kuutsa ja Tuula Savinainen-Makkonen, Oulu, 2018

Kättä pidempää - helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa 1 pv. Annukka Kuutsa, Oulu, 2017

Yhteinen ymmärrys - havainnoinnista tulkintaan 2 pv. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, Helsinki, 2017

Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 2 pv. Kommunikointikeskus Kipinä Oy, Oulu, 2016

Tavoitteena sujuva lukutaito - Teoriaa ja harjoituksia 1 pv. Niilo Mäki Instituutti, Rovaniemi, 2015

Tabletti kuntoutus- ja terapiatyössä 1 pv. Tutoris Oy, Oulu, 2015

Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!