Puheterapia on tavoitteellista ja suunnitelmallista lääkinnällistä kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa


Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjen toiminnoissa. Puheterapian avulla voidaan ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen, kielen, kommunikoinnin, äänen ja nielemisen häiriöitä. Lasten puheterapiassa tavoitteet suunnitellaan ja asetetaan terapiajakson alussa yhdessä lapsen vanhempien ja muiden lapsen arjessa toimivien henkilöiden kanssa kuntoutussuunnitelman pohjalta. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jatkuvasti terapiajakson aikana sekä terapian päättyessä.

Puheterapeutti on yliopistotutkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Toteutan puheterapiaa asiakkaan arkiympäristössä, mikä tarkoittaa yleensä kotia, päiväkotia tai koulua. Tuttu paikka luo asiakkaalle turvallisen olon harjoitella uusia taitoja, ja taitojen yleistyminen arkeen helpottuu. Puheterapiaan olennaisena osana kuuluva lähiyhteisön ohjaus toteutuu samalla luontevasti. Tarjoan myös etäpuheterapiaa, jolloin osa käynneistä voidaan toteuttaa suojatulla etäyhteydellä tietokoneen avulla. Etäpuheterapiassa asiakkaan kanssa on aina oltava avustaja (esim. vanhempi) mukana.

Maksusitoumuksen puheterapiaan voi myöntää Kela, kunta tai kuntayhtymä, sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö. Puheterapiaan voi tulla myös ilman maksusitoumusta, jolloin asiakas maksaa puheterapian itse. 

Lisätietoja

Kela

Aivoliitto

Puheterapeuttiliitto

Materiaalia kielenkehityksen tueksi:

Papunet

Viitottu rakkaus

Kaikki oikeudet pidätetään 2021
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!